Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Fecr Suresi
594
30 . Cüz

Meal 15

İnsan ise; Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde, "Rabbim bana ikram etti" der. 15﴿

Meal 16

Ama onu deneyip rızkını daraltınca da, "Rabbim beni aşağıladı" der. 16﴿

Meal 17

Hayır, hayır! Yetime ikram etmiyorsunuz. 17﴿

Meal 18

Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. 18﴿

Meal 19

Haram helâl demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz. 19﴿

Meal 20

Malı da pek çok seviyorsunuz. 20﴿

Meal 21

Hayır, yeryüzü (kıyamet sarsıntısıyla) parça parça olup dağıldığı zaman, 21﴿

Meal 22-23

Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan (yaptıklarını birer birer) hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak!? 22-23﴿

Meal 24

"Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım" der. 24﴿

Meal 25

Artık o gün, Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. 25﴿

Meal 26

Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. 26﴿

Meal 27

(Allah şöyle der:) "Ey huzur içinde olan nefis!" 27﴿

Meal 28

"Sen O'ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön!" 28﴿

Meal 29

"(İyi) kullarımın arasına gir." 29﴿

Meal 30

"Cennetime gir." 30﴿

Beled Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir. Sûre, adını ilk âyetteki “el-Beled” kelimesindenalmıştır. Beled, şehir, belde demektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-4

Sen bu beldedeyken bu beldeye (Mekke'ye), babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde (olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde) yarattık. 1-4﴿

Meal 5

İnsanoğlu, kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? 5﴿

Meal 6

"Yığınla mal harcadım" diyor. 6﴿

Meal 7

Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? 7﴿
Beled Suresi
595
30 . Cüz

Meal 8-10

Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi; iki apaçık yolu (hayır ve şer yollarını) göstermedik mi? 8-10﴿

Meal 11

Fakat o, sarp yokuşa atılmadı. 11﴿

Meal 12

Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? 12﴿

Meal 13

O tutsak bir boynu çözmek(köle azat etmek) tir. 13﴿

Meal 14-16

Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi, yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. 14-16﴿

Meal 17-18

Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar Ahiret mutluluğuna erenlerdir. 17-18﴿

Meal 19

Âyetlerimizi inkar edenler ise; kötülüğe batmış kimselerdir. 19﴿

Meal 20

Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. 20﴿

Şems Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 15 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “eş-Şems”kelimesinden almıştır. Şems, güneş demektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Güneşe ve onun aydınlığına andolsun, 1﴿

Meal 2

Onu izlediğinde Ay'a andolsun, 2﴿

Meal 3

Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun, 3﴿

Meal 4

Onu bürüdüğünde geceye andolsun, 4﴿

Meal 5

Göğe ve onu bina edene andolsun, 5﴿

Meal 6

Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun, 6﴿

Meal 7-9

Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. 7-9﴿

Meal 10

Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. 10﴿

Meal 11

Semûd kavmi, azgınlığı sebebiyle yalanladı. 11﴿

Meal 12

Hani onların en bedbaht olanı (fesat çıkarmak için) ileri atılmıştı. 12﴿

Meal 13

Allah'ın Resülü de onlara şöyle demişti: "Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun." 13﴿

Meal 14

Fakat onlar, onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri, suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. 14﴿

Meal 15

Allah, bunun sonucundan çekinmez de! 15﴿