Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Enbiyâ Suresi
327
17 . Cüz

Meal 58

(Onlar gidince) İbrâhim putları paramparça etti, belki ona başvururlar diye büyük putu bıraktı. 58﴿

Meal 59

(Dönüp dunumu gören) putperestler, "Bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak o, zalimlerden biridir" dediler. 59﴿

Meal 60-61

Bazıları, "İbrâhim denen bir gencin bunları diline doladığını işitmiştik" deyince, "O halde, onu hemen insanların önüne getirin, belki birileri şahitlik eder" dediler. 60-61﴿

Meal 62

İbrâhim getirilince, "Bunu ilâhlarımıza sen mi yaptın?" diye sordular. 62﴿

Meal 63

İbrâhim, "Hayır" dedi, "Bu işi şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşabiliyorlarsa onlara sorun!" 63﴿

Meal 64

Sonra dönüp birbirine, "Asıl haktan ayrılanlar sizlersiniz!" dediler. 64﴿

Meal 65

Biraz sonra yine dönüş yaptılar. "Sen bunların konuşmadığını pekâlâ biliyorsun" dediler. 65﴿

Meal 66-67

İbrâhim, "Allah’ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyen tanrılara mı tapıyorsunuz? Size de Allah’ı bırakıp taptığınız şeylere de yazıklar olsun! Siz aklınızı kullanmaz mısınız?" dedi. 66-67﴿

Meal 68

Putperestler, "Eğer bir şey yapacaksanız, yakın onu ve böylece tanrılarınıza yardım edin!" dediler. 68﴿

Meal 69

Biz de, "Ey ateş" dedik, "İbrâhim için serin ve zararsız ol!" 69﴿

Meal 70

Ona bir tuzak kurmak istediler; fakat biz onları daha çok zarar eden taraf yaptık. 70﴿

Meal 71

Onu da Lût’u da kurtarıp herkes için bereketli kıldığımız yere ulaştırdık. 71﴿

Meal 72

İbrâhim’e İshak’ı ve fazladan bir armağan olarak Ya‘kūb’u lutfettik; her birinin sâlih insan olmasını sağladık. 72﴿
Enbiyâ Suresi
328
17 . Cüz

Meal 73

Onları, emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler kıldık ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, zekât vermeyi vahyettik. Onlar, bize hep kulluk ettiler. 73﴿

Meal 74

Lût’a da doğru hüküm yeteneği ve ilim verdik; onu çirkin şeyler yapan kasaba halkından kurtardık. Gerçekten onlar yoldan çıkmış kötü bir topluluktu. 74﴿

Meal 75

Lût’u rahmetimize kabul ettik; çünkü o iyilerdendi. 75﴿

Meal 76

Nûh’u da hatırla; daha önce o dua etmişti, biz de duasını kabul edip kendisini ve yakınlarını büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. 76﴿

Meal 77

Onu, âyetlerimizi inkâr eden kavimden korumuştuk. Gerçekten onlar, kötü insanlardı; bu yüzden hepsini suda boğduk. 77﴿

Meal 78

Dâvûd’u ve Süleyman’ı da an. Bir zamanlar, (zarar görmüş) bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Bir topluluğun koyun sürüsü, geceleyin başı boş bir vaziyette bu ekinin içine dağılıp ziyan vermişti. Biz de onların hükmüne tanık idik. 78﴿

Meal 79

Süleyman’ın dava konusunu iyi anlamasını sağladık. Her birine de hükmetme yeteneği ve ilim verdik. Kuşları ve tesbih eden dağları da Dâvûd’un buyruğu altına soktuk. Bunları yapan bizdik. 79﴿

Meal 80

Ona sizin için zırh yapmayı öğrettik ki savaş darbelerinden sizi korusun. Artık şükredecek misiniz? 80﴿

Meal 81

Süleyman’ın emrine de onun isteğine göre, içinde bereketler yarattığımız yere doğru esmek üzere güçlü rüzgârı verdik. Biz her şeyi biliriz. 81﴿