Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Enbiyâ Suresi
326
17 . Cüz

Meal 45

De ki: "Ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum." Fakat (vicdanı) sağır olanlar, uyarılsalar da bu çağrıyı duymazlar. 45﴿

Meal 46

Andolsun, onları rabbinin azabından bir esinti yoklasa muhakkak ki, "Vah bize! Hakikaten biz kendimize kötülük etmişiz!" derler. 46﴿

Meal 47

Biz, kıyamet günü için adalet terazileri kurarız; artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan, bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu getirir ortaya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. 47﴿

Meal 48-49

Andolsun ki, Mûsâ ve Hârûn’a, günahtan sakınan, görmedikleri halde rablerinden korkan ve kıyametin kaygısını taşıyanlar için bir ayırma ölçütü, bir ışık, bir hatırlatıcı kaynak (kitap) verdik. 48-49﴿

Meal 50

İşte bu Kur’an da bizim indirdiğimiz bereketli bir hatırlatıcı bilgi kaynağıdır. Şimdi siz onu inkâr mı ediyorsunuz? 50﴿

Meal 51

Biz daha önce İbrâhim’e doğru düşünme yeteneği vermiştik. Biz onu biliyorduk. 51﴿

Meal 52

O, babasına ve kavmine, "Şu kendilerine tapmakta olduğunuz heykeller de ne oluyor?" diye sormuştu. 52﴿

Meal 53

Onlar da "Atalarımızı bunlara tapar bulduk" diye cevap vermişlerdi. 53﴿

Meal 54

İbrâhim, "Doğrusu siz de atalarınız da açık bir sapkınlık içindesiniz" dedi. 54﴿

Meal 55

Onlar da, "Bize gerçeği mi getirdin, yoksa bizimle oyun mu oynuyorsun?" diye sordular. 55﴿

Meal 56

İbrâhim şöyle cevap verdi: "Hayır, sizin rabbiniz, göklerin ve yerin rabbidir; onları O yaratmıştır; ben de buna şahitlik edenlerdenim." 56﴿

Meal 57

Sonra (içinden şöyle geçirdi): "Allah’a yemin ederim ki siz ayrılıp gittikten sonra putlarınıza bir oyun oynayacağım!" 57﴿
Enbiyâ Suresi
327
17 . Cüz

Meal 58

(Onlar gidince) İbrâhim putları paramparça etti, belki ona başvururlar diye büyük putu bıraktı. 58﴿

Meal 59

(Dönüp dunumu gören) putperestler, "Bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak o, zalimlerden biridir" dediler. 59﴿

Meal 60-61

Bazıları, "İbrâhim denen bir gencin bunları diline doladığını işitmiştik" deyince, "O halde, onu hemen insanların önüne getirin, belki birileri şahitlik eder" dediler. 60-61﴿

Meal 62

İbrâhim getirilince, "Bunu ilâhlarımıza sen mi yaptın?" diye sordular. 62﴿

Meal 63

İbrâhim, "Hayır" dedi, "Bu işi şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşabiliyorlarsa onlara sorun!" 63﴿

Meal 64

Sonra dönüp birbirine, "Asıl haktan ayrılanlar sizlersiniz!" dediler. 64﴿

Meal 65

Biraz sonra yine dönüş yaptılar. "Sen bunların konuşmadığını pekâlâ biliyorsun" dediler. 65﴿

Meal 66-67

İbrâhim, "Allah’ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyen tanrılara mı tapıyorsunuz? Size de Allah’ı bırakıp taptığınız şeylere de yazıklar olsun! Siz aklınızı kullanmaz mısınız?" dedi. 66-67﴿

Meal 68

Putperestler, "Eğer bir şey yapacaksanız, yakın onu ve böylece tanrılarınıza yardım edin!" dediler. 68﴿

Meal 69

Biz de, "Ey ateş" dedik, "İbrâhim için serin ve zararsız ol!" 69﴿

Meal 70

Ona bir tuzak kurmak istediler; fakat biz onları daha çok zarar eden taraf yaptık. 70﴿

Meal 71

Onu da Lût’u da kurtarıp herkes için bereketli kıldığımız yere ulaştırdık. 71﴿

Meal 72

İbrâhim’e İshak’ı ve fazladan bir armağan olarak Ya‘kūb’u lutfettik; her birinin sâlih insan olmasını sağladık. 72﴿