Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Duhân Suresi
496
25 . Cüz

Duhân Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 59 âyettir. Sûre, adını onuncu âyette geçen “duhân” kelimesinden almıştır. Duhan, duman demektir. Sûrede başlıca, Kur’an’ın indirilişi, müşriklerin ona karşı tutumu, Firavun ve halkının başlarına gelen azaplar, Kureyş’in Hz. Peygamberi yalanlaması, iyilerin ve kötülerin karşılaşacakları akıbet konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Hâ. Mîm. 1﴿

Meal 2-3

Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu (Kur'an'ı) mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır. 2-3﴿

Meal 4-6

Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Çünkü biz, Rabbinin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz. O işitendir, bilendir. 4-6﴿

Meal 7

Eğer kesin olarak inanıyorsanız (bilin ki Allah), göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. 7﴿

Meal 8

O'ndan başka ilâh yoktur. (Her şeyi O) diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. 8﴿

Meal 9

Fakat onlar, şüphe içinde eğlenip duruyorlar. 9﴿

Meal 10-11

Şimdi sen, göğün, insanları bürüyecek açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. Bu, elem verici bir azaptır. 10-11﴿

Meal 12

(İşte o zaman insanlar:) Rabbimiz! Bizden azabı kaldır. Doğrusu biz artık inanıyoruz (derler). 12﴿

Meal 13

Nerede onlarda öğüt almak? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir elçi gelmişti. 13﴿

Meal 14

Sonra ondan yüz çevirdiler ve: Bu, öğretilmiş bir deli! dediler. 14﴿

Meal 15

Biz azabı birazcık kaldıracağız, ama siz yine (eski halinize) döneceksiniz. 15﴿

Meal 16

Fakat biz büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, kesinlikle intikamımızı alırız. 16﴿

Meal 17-18

Andolsun, kendilerinden önce biz, Firavun'un kavmini de imtihan etmiştik. Onlara: Allah'ın kulları! Bana gelin! Çünkü ben size (gönderilmiş) güvenilir bir resûlüm diye (davette bulunan) şerefli bir elçi gelmişti. 17-18﴿
Duhân Suresi
497
25 . Cüz

Meal 19

Allah'a karşı ululuk taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil getiriyorum. 19﴿

Meal 20

Ben, beni taşlamanızdan, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığındım. 20﴿

Meal 21

Eğer bana inanmazsanız, hiç değilse yanımdan uzaklaşın. 21﴿

Meal 22

Bunun üzerine Musa: Bunlar suç işleyen bir toplumdur, diye Rabbine arzetti. 22﴿

Meal 23

Allah, O halde kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz, buyurdu. 23﴿

Meal 24

Denizi açık halde bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur. 24﴿

Meal 25-27

Onlar geride nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar, zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler bırakmışlardı. 25-27﴿

Meal 28

İşte böylece biz de onları başka bir topluma miras bıraktık. 28﴿

Meal 29

Gök ve yer onların ardından ağlamadı; onlara mühlet de verilmedi. 29﴿

Meal 30

Andolsun biz, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan kurtardık. 30﴿

Meal 31

Yani Firavun'dan. Çünkü o bir zorba idi, aşırı gidenlerdendi. 31﴿

Meal 32

Andolsun biz İsrailoğullarına, bilerek, (kendi zamanlarında) âlemlerin üstünde bir imtiyaz verdik. 32﴿

Meal 33

Onlara, içinde açık bir imtihan bulunan işaretler verdik. 33﴿

Meal 34-36

Onlar (müşrikler) diyorlar ki: İlk ölümümüzden sonra bir şey yoktur. Biz diriltilecek değiliz. Doğru söylüyorsanız, atalarımızı getirin. 34-36﴿

Meal 37

Bunlar mı daha hayırlı, yoksa Tübba' kavmi ile onlardan öncekiler mi? Onları yok ettik, çünkü onlar suçlu idiler. 37﴿

Meal 38

Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. 38﴿

Meal 39

Onları sadece gerçek bir sebeple yarattık. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. 39﴿