Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Duhân Suresi
496
25 . Cüz

Duhân Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 59 âyettir. Sûre, adını onuncu âyette geçen “duhân” kelimesinden almıştır. Duhan, duman demektir. Sûrede başlıca, Kur’an’ın indirilişi, müşriklerin ona karşı tutumu, Firavun ve halkının başlarına gelen azaplar, Kureyş’in Hz. Peygamberi yalanlaması, iyilerin ve kötülerin karşılaşacakları akıbet konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Hâ Mîm. 1﴿

Meal 2-3

Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. 2-3﴿

Meal 4-7

Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. 4-7﴿

Meal 8

Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. Yaşatır, öldürür. O, sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. 8﴿

Meal 9

Fakat onlar, şüphe içinde eğlenip duruyorlar. 9﴿

Meal 10

Göğün açık bir duman getireceği günü bekle. 10﴿

Meal 11

(O duman) insanları bürür. Bu, elem dolu bir azaptır. 11﴿

Meal 12

İnsanlar, "Rabbimiz! Bu azabı bizden kaldır, çünkü biz artık inanıyoruz" derler. 12﴿

Meal 13

Nerede onlarda öğüt almak?! Oysa kendilerine (gerçeği) açıklayan bir peygamber gelmişti. 13﴿

Meal 14

Sonra ondan yüz çevirdiler ve "Bu bir öğretilmiş, bu bir deli!" dediler. 14﴿

Meal 15

Biz bu azabı kısa bir süre kaldıracağız, siz de yine eski halinize döneceksiniz. 15﴿

Meal 16

Onları o en şiddetli yakalayışla yakalayacağımız günü hatırla. Şüphesiz biz öcümüzü alırız. 16﴿

Meal 17

Andolsun, onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. Onlara değerli bir peygamber (Mûsâ) gelmişti. 17﴿

Meal 18

O şöyle demişti: "Allah'ın kullarını (esaret altındaki İsrailoğullarını) bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim." 18﴿
Duhân Suresi
497
25 . Cüz

Meal 19

"Allah'a karşı ululuk taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil (mucize) getiriyorum." 19﴿

Meal 20

"Şüphesiz ki ben, beni taşlamanızdan, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım." 20﴿

Meal 21

"Bana inanmadınızsa benden uzak durun." 21﴿

Meal 22

Sonra Mûsâ Rabbine, "Bunlar günahkâr bir toplumdur" diye seslendi. 22﴿

Meal 23

Allah da şöyle dedi: "O halde kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz." 23﴿

Meal 24

"Denizi açık halde bırak." Çünkü onlar boğulacak bir ordudur. 24﴿

Meal 25

Onlar geride nice bahçeler, nice pınarlar bıraktılar. 25﴿

Meal 26

Nice ekinler, nice güzel konaklar! 26﴿

Meal 27

Zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler! 27﴿

Meal 28

İşte böyle! Onları başka bir topluma miras bıraktık. 28﴿

Meal 29

Gök ve yer onların ardından ağlamadı; onlara mühlet de verilmedi. 29﴿

Meal 30-31

Andolsun, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan; Firavun'dan kurtardık. Çünkü o, haddi aşanlardan bir zorba idi. 30-31﴿

Meal 32

Andolsun, onları, bir bilgi üzerine (dönemlerinde) âlemlere üstün kıldık. 32﴿

Meal 33

Onlara, içinde açık bir imtihan bulunan mûcizeler verdik. 33﴿

Meal 34-35

Bunlar (müşrikler) diyorlar ki: "İlk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. Biz diriltilecek değiliz." 34-35﴿

Meal 36

"Eğer doğru söyleyenler iseniz atalarımızı getirin." 36﴿

Meal 37

Bunlar mı daha hayırlı, yoksa Tübba' kavmi ile onlardan öncekiler mi? Onları helâk ettik. Çünkü onlar suçlu kimselerdi. 37﴿

Meal 38

Biz, gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, eğlenmek için yaratmadık. 38﴿

Meal 39

Biz onları ancak hak ve hikmete uygun olarak yarattık. Ama onların çoğu bilmiyorlar. 39﴿