Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Duhâ Suresi
597
30 . Cüz

Meal 4

Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. 4﴿

Meal 5

Rabbin sana mutlaka lutuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. 5﴿

Meal 6

O seni yetim bulup barındırmadı mı? 6﴿

Meal 7

Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? 7﴿

Meal 8

Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? 8﴿

Meal 9

O halde sakın yetimi ezme! 9﴿

Meal 10

El açıp isteyeni de sakın boş çevirme! 10﴿

Meal 11

Rabbinin lutuflarını şükranla an. 11﴿

İnşirâh Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. İnşirah, açılmak, genişlemek demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Senin kalbini açıp genişletmedik mi? 1﴿

Meal 2-3

Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? 2-3﴿

Meal 4

Ve senin şanını yüceltmedik mi? 4﴿

Meal 5

Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. 5﴿

Meal 6

Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık var. 6﴿

Meal 7

O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul. 7﴿

Meal 8

Ve yalnız rabbine yönel. 8﴿

Tîn Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. Tîn, incir demektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Yemin olsun incire ve zeytine; 1﴿

Meal 2

Sînâ dağına; 2﴿

Meal 3

Ve şu güvenli şehre! 3﴿

Meal 4

Biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır. 4﴿

Meal 5

Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. 5﴿
Tîn Suresi
598
30 . Cüz

Meal 6

Ancak iman edip iyi dünya ve âhiret için yararı işler yapanlar başka; onlar için kesintisiz bir ödül vardır. 6﴿

Kadir Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adıalmıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 7

Artık bu kanıtlardan sonra (ey insan!) seni dinin asılsız olduğu sonucuna götüren şey nedir? 7﴿

Kadir Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adıalmıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 8

Allah hüküm verenlerin en âdili değil midir? 8﴿

Kadir Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adıalmıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Alak Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen “alak”kelimesinden almıştır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Yaratan rabbinin adıyla oku! 1﴿

Kadir Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adıalmıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 2

O, insanı alaktan (asılıp tutunan zigottan) yaratmıştır. 2﴿

Kadir Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adıalmıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 3-5

Oku! Kalemle (yazmayı) öğreten, (böylece) insana bilmediğini bildiren rabbin sonsuz kerem sahibidir. 3-5﴿

Kadir Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adıalmıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Kadir Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adıalmıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Kadir Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adıalmıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 6-7

Hayır! Gerçek şu ki insan, kendini kendine yeterli görerek çizgiyi aşar. 6-7﴿

Kadir Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adıalmıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Kadir Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adıalmıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 8

Oysa (kuldaki) her şey yalnız rabbine aittir (O’na dönecektir). 8﴿

Kadir Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adıalmıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 9-10

Gördün mü, bir kulu namaz kılarken engelleyen o adamı? 9-10﴿

Kadir Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adıalmıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Kadir Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adıalmıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 11

Peki, düşündün mü (ey inkârcı), ya o kul doğru yolda ise? 11﴿

Kadir Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adıalmıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 12

Yahut günahtan sakınmaya çağırıyorsa! 12﴿

Kadir Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adıalmıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 13

Düşündün mü (ey resulüm), ya o adam hakkı inkâr ediyor, sırt çeviriyorsa! 13﴿

Kadir Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adıalmıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 14

Allah’ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu o? 14﴿

Kadir Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adıalmıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 15

Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse mutlaka onu perçeminden yakalayıp sürükleriz! 15﴿

Kadir Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adıalmıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 16

O yalancı, günahkâr perçeminden! 16﴿

Kadir Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adıalmıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 17

O hemen kurultayını çağırsın. 17﴿

Kadir Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adıalmıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 18

Biz de zebânileri çağıracağız! 18﴿

Kadir Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adıalmıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 19

Sakın onun isteğine uyma! Secdeye kapan ve Allah’a yakınlaş. 19﴿

Kadir Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adıalmıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla