Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Cin Suresi
573
29 . Cüz

Meal 14

Aramızda ilâhî emirlere boyun eğenler var, ama hak yoldan sapanlarımız da var. Boyun eğenler doğru yolu hedeflemişlerdir. 14﴿

Meal 15

Hak yoldan sapanlar ise cehennemin yakıtı olmuşlardır." 15﴿

Meal 16-17

Eğer (kullarımız) hak yolda dosdoğru yürürlerse kendilerini, içinde denemek üzere nimetlere boğarız; kim de rabbini anmaktan yüz çevirirse Allah onu gitgide artan bir azaba uğratır. 16-17﴿

Meal 18

Mescidler yalnız Allah’ındır. O halde Allah’ın yanına katarak hiçbir kimseye yalvarmayın. 18﴿

Meal 19

Allah’ın kulu O’na ibadet etmek üzere kalktığında üstüne çıkarcasına etrafına üşüşüyorlar. 19﴿

Meal 20

De ki: "Ben kendisine hiç kimseyi ortak koşmaksızın yalnız rabbime yakarıp kulluk ederim." 20﴿

Meal 21

De ki: "Doğrusu ben size ne zarar verme ne de doğrunun ölçütünü zihninize yerleştirme gücüne sahibim." 21﴿

Meal 22-23

Şunu da söyle: "Şüphe yok ki, Allah’ın gönderdiklerini tebliğ etmedikçe beni de Allah’a karşı kimse koruyamaz; O’ndan başka sığınacak kimse de bulamam." Artık kim Allah’a ve resulüne karşı gelirse bilsin ki, içinde ebedî kalacakları cehennem ateşi onu beklemektedir. 22-23﴿

Meal 24

Sonunda tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman kimin yardımcılarının daha güçsüz ve sayıca daha az olduğunu anlayacaklar." 24﴿

Meal 25

De ki: "Tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır yoksa rabbim onun için uzun bir süre mi koyar, bilemem." 25﴿

Meal 26

Gaybı O bilir, gizlisini kimseye açmaz; 26﴿

Meal 27-28

Ancak elçi olarak seçtiği başka. Allah, bu elçilerin her türlü durumlarını ilmiyle kuşattığı ve her şeyin sayısını belirlediği halde, rablerinin mesajlarını tebliğ ettiklerini ortaya çıkarmak için onların önlerinden ve arkalarından gözcüler gönderir. 27-28﴿
Müzzemmil Suresi
574
29 . Cüz

Müzzemmil Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elMüzzemmil”kelimesinden almıştır. Müzzemmil, örtünüp bürünen demektir.Sûrede başlıca, Hz. Peygamberin ibadet ve taat hayatı konu edilmiştir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Ey örtüsüne bürünen! 1﴿

Meal 2-4

Geceleyin -birazı dışında- namaza kalk! Gecenin yarısında bu vakti biraz öne veya biraz ileri de alabilirsin. Kur’an’ı tane tane, hakkını vererek oku. 2-4﴿

Meal 5

Doğrusu biz sana, taşınması zor bir söz vahyedeceğiz. 5﴿

Meal 6

Şüphesiz gece vakti etki ve uyum yönünden daha uygun ve sözün zihne yerleşmesi bakımından daha elverişlidir. 6﴿

Meal 7

Gündüz vakti ise senin için yoğun bir koşuşturma durumu vardır. 7﴿

Meal 8

Rabbinin adını an, bütün varlığınla ona yönel. 8﴿

Meal 9

Doğunun da batının da rabbi O’dur. O’ndan başka tanrı yoktur. Öyleyse yalnız O’na güvenip sığın. 9﴿

Meal 10

Onların söylediklerine katlan ve uygun bir şekilde onlardan uzaklaş. 10﴿

Meal 11

Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz süre tanı. 11﴿

Meal 12-13

Kuşkusuz katımızda (onlar için) prangalar, yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez bir yiyecek, elem verici bir azap vardır. 12-13﴿

Meal 14

O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır; dağlar savrulan kum yığınları halini alır. 14﴿

Meal 15

Doğrusu Firavun’a bir elçi gönderdiğimiz gibi size de hakkınızda tanık olacak bir peygamber gönderdik. 15﴿

Meal 16

Firavun o peygambere karşı çıkmış, biz de onu ağır bir şekilde cezalandırmıştık. 16﴿

Meal 17

Siz de inkârda direnirseniz çocukları ihtiyarlatan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? 17﴿

Meal 18

O gün gökler paramparça olacak, Allah’ın vaadi mutlaka yerine gelecektir. 18﴿

Meal 19

Şüphesiz bunlar bir öğüttür; artık dileyen rabbine ulaştıracak bir yol tutar. 19﴿