Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Cin Suresi
573
29 . Cüz

Meal 14

"Kuşkusuz içimizde müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Kim müslüman olursa, işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır." 14﴿

Meal 15

"Hak yoldan sapanlara gelince, onlar cehenneme odun olmuşlardır." 15﴿

Meal 16-17

Yine de ki: "Bana şöyle de vahyedildi: ‘Eğer yolda dosdoğru olurlarsa mutlaka onlara bol yağmur yağdırırız ki bununla onları imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden (Kur'an'dan) yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar." 16-17﴿

Meal 18

"Şüphesiz mescitler, Allah'ındır. O halde, Allah ile birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin. 18﴿

Meal 19

"Allah'ın kulu (Muhammed), O'na ibadet etmek için kalktığında cinler nerede ise (Kur'an'ı dinlemek için kalabalıktan) onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı." 19﴿

Meal 20

De ki: "Şüphesiz ben ancak Rabbime ibadet ederim ve O'na hiç kimseyi ortak koşmam." 20﴿

Meal 21

De ki: "Şüphesiz ben, size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim." 21﴿

Meal 22

De ki: "Gerçekten beni Allah'a karşı hiç kimse asla koruyamaz ve yine asla O'ndan başka sığınacak kimse de bulamam." 22﴿

Meal 23

"Ancak Allah'tan gelenleri tebliğ edebilirim ve O'nun vahiylerini açıklayabilirim. Kim Allah'a ve Resülüne karşı gelirse, şüphesiz onlar için, içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır." 23﴿

Meal 24

Nihayet uyarıldıkları şeyi gördüklerinde kimin yardımcısı daha zayıf, kimin sayısı daha azmış, bilecekler. 24﴿

Meal 25

De ki: "Sizin uyarıldığınız şey yakın mıdır, yoksa Rabbim ona uzun bir süre mi koyacaktır, bilemem." 25﴿

Meal 26

O gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez. 26﴿

Meal 27-28

Ancak seçtiği resüller başka. (Onlara bildirir.) Fakat O, Resülün önünde ve arkasında gözetleyici (melek)ler yürütür ki resüllerin, Rablerinin vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin. Allah onların her halini kuşatmış ve her şeyi inceden inceye sayıp dökmüştür. 27-28﴿
Müzzemmil Suresi
574
29 . Cüz

Müzzemmil Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elMüzzemmil”kelimesinden almıştır. Müzzemmil, örtünüp bürünen demektir.Sûrede başlıca, Hz. Peygamberin ibadet ve taat hayatı konu edilmiştir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Ey örtünüp bürünen (Peygamber)! 1﴿

Meal 2-3

Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi; yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt. 2-3﴿

Meal 4

Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. 4﴿

Meal 5

Şüphesiz biz sana (sorumluluğu) ağır bir söz vahy edeceğiz. 5﴿

Meal 6

Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, (bu ibadetteki) sözler (Kur'an ve dua okuyuşlar) ise daha düzgün ve açıktır. 6﴿

Meal 7

Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır. 7﴿

Meal 8

Rabbinin adını an ve bütün benliğinle O'na yönel. 8﴿

Meal 9

O, doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyle ise onu vekil edin. 9﴿

Meal 10

Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. 10﴿

Meal 11

Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. 11﴿

Meal 12-13

Çünkü bizim yanımızda (kâfirler için) bukağılar vardır, cehennem vardır, boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır. 12-13﴿

Meal 14

Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü (kıyameti) hatırla. 14﴿

Meal 15

(Ey Mekkeliler!) Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim, Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. 15﴿

Meal 16

Ama Firavun o peygambere isyan etti, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik. 16﴿

Meal 17

Hal böyle iken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden (kıyametten) nasıl korunursunuz? 17﴿

Meal 18

O günle gök (bile) yarılır, Allah'ın vadi gerçekleşir. 18﴿

Meal 19

Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. 19﴿