Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Beled Suresi
595
30 . Cüz

Meal 8-9

Ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? 8-9﴿

Meal 10

Ve ona iki yolu göstermedik mi? 10﴿

Meal 11

Fakat o, sarp yolu göze alamadı. 11﴿

Meal 12

O sarp yol nedir, bilir misin? 12﴿

Meal 13

Köle âzat etmektir. 13﴿

Meal 14-16

Veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır. 14-16﴿

Meal 17

Sonra iman edip birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı öğütleyenlerden olmaktır. 17﴿

Meal 18

İşte bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlardır. 18﴿

Meal 19

Âyetlerimizi inkâr edenler ise bâtılın ve erdemsizliğin yanında olanlardır. 19﴿

Meal 20

Onların hakkı, üzerlerine kapatılmış bir ateştir. 20﴿

Şems Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 15 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “eş-Şems”kelimesinden almıştır. Şems, güneş demektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Yemin olsun, güneşe ve kuşluğuna; 1﴿

Meal 2

Işığı onun ardından geldiğinde aya; 2﴿

Meal 3

Onu (dünyayı) aydınlattığında gündüze; 3﴿

Meal 4

Onu karanlıkla örttüğünde geceye; 4﴿

Meal 5

Göğe ve onu kurana; 5﴿

Meal 6

Yere ve onu yayıp döşeyene; 6﴿

Meal 7

Nefse ve onu (insanın özü olarak) şekillendirip düzenleyene; 7﴿

Meal 8

Ona kötü ve iyi olma kabiliyetlerini verene! 8﴿

Meal 9

Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. 9﴿

Meal 10

Onu arzularıyla baş başa bırakan da ziyan etmiştir. 10﴿

Meal 11

Semûd kavmi, hak tanımazlığı yüzünden (peygamberini) yalanladı. 11﴿

Meal 12

En azılısı cüretle ileri atıldığında; 12﴿

Meal 13

Allah’ın elçisi onlara, "Allah’ın (mûcize olarak) verdiği deveye ve onun su hakkına dokunmayın" demişti. 13﴿

Meal 14

Fakat onlar ona inanmayıp deveyi kestiler. Bunun üzerine rableri, günahları sebebiyle onlara ardı arkası kesilmez felâketler göndererek hepsini helâk etti. 14﴿

Meal 15

O, yaptığının sonucundan korkacak değildir. 15﴿
Leyl Suresi
596
30 . Cüz

Leyl Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 21 âyettir. Leyl, gece demektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Yemin olsun, bürüyüp örttüğünde geceye; 1﴿

Meal 2

Aydınlandığında gündüze; 2﴿

Meal 3

Erkeği ve dişiyi yaratma fiiline; 3﴿

Meal 4

Elbette çabalarınız farklıdır. 4﴿

Meal 5

Artık kim cömert davranır, günah işlemekten sakınırsa; 5﴿

Meal 6

Bunların güzel karşılığına da inanırsa; 6﴿

Meal 7

Biz onu işin kolayına yönlendiririz. 7﴿

Meal 8

Ama kim cimrilik eder, kendisiyle yetinirse; 8﴿

Meal 9

Güzel karşılığı da yalan sayarsa; 9﴿

Meal 10

Biz onu zora sokarız. 10﴿

Meal 11

Kabir çukuruna düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermez. 11﴿

Meal 12

Doğru yolu göstermek bize aittir. 12﴿

Meal 13

Şüphesiz âhiret de dünya da bizimdir. 13﴿

Meal 14

Böylece alev alev yanan bir ateşe karşı sizi uyarmış bulunuyorum. 14﴿

Meal 15-16

O ateşe ancak gerçeği yalan sayıp sırt çeviren isyankâr kişi girer. 15-16﴿

Meal 17-18

Malını Allah yolunda verip arınan takvâ ehli ise ondan uzak tutulur. 17-18﴿

Meal 19

Onun üzerinde birine ait olup karşılığı verilecek bir lutuf yoktur. 19﴿

Meal 20

Ancak yüce rabbinin rızâsını kazanmak için verir. 20﴿

Meal 21

Bu hoşnutluğa da mutlaka erecektir. 21﴿

Duhâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Duhâ, kuşluk vakti demektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Yemin olsun, kuşluk vaktine; 1﴿

Meal 2

Kararıp sakinleştiğinde geceye ki; 2﴿

Meal 3

Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. 3﴿