Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Beled Suresi
595
30 . Cüz

Meal 8-10

Biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? Ona iki yolu (doğru ve eğriyi) göstermedik mi? 8-10﴿

Meal 11-16

Fakat o, sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuş nedir bilir misin? Köle azat etmek veya açlık gününde yakını olan bir yetimi, yahut aç-açık bir yoksulu doyurmaktır. 11-16﴿

Meal 17-18

Sonra iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar sağdakilerdir. 17-18﴿

Meal 19-20

Âyetlerimizi inkâr edenler ise işte onlar soldakilerdir. Cezaları, kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış bir ateştir. 19-20﴿

Şems Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 15 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “eş-Şems”kelimesinden almıştır. Şems, güneş demektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-10

Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya, onu açığa çıkarttığında gündüze, onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu yapıp döşeyene, nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir. 1-10﴿

Meal 11-15

Semûd kavmi azgınlığı yüzünden (Allah'ın elçisini) yalanladı. Onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) atıldığında, Allah'ın Resûlü onlara: «Allah'ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın!» dedi. Ama onlar, onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara büyük bir felâket gönderdi de hepsini helâk etti. (Allah, bu şekilde azap etmenin) âkıbetinden korkacak değil ya! 11-15﴿
Leyl Suresi
596
30 . Cüz

Leyl Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 21 âyettir. Leyl, gece demektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-4

(Karanlığı ile etrafı) bürüyüp örttüğü zaman geceye, açılıp ağardığı vakit gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana yemin ederim ki işleriniz başka başkadır. 1-4﴿

Meal 5-7

Artık kim verir ve sakınırsa, en güzeli de tasdik ederse, biz de onu en kolaya hazırlarız (onda başarılı kılarız). 5-7﴿

Meal 8-11

Kim cimrilik eder, kendini müstağni sayar, en güzeli de yalanlarsa, biz de onu en zora hazırlarız. Düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermez. 8-11﴿

Meal 12-13

Doğru yolu göstermek bize aittir. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. 12-13﴿

Meal 14

(Ey insanlar!) Alev alev yanan bir ateşle sizi uyardım. 14﴿

Meal 15-16

O ateşe, ancak yalanlayıp yüz çeviren kötüler girer. 15-16﴿

Meal 17-18

Temizlenmek üzere malını hayra veren iyiler ondan (ateşten) uzak tutulur. 17-18﴿

Meal 19-21

Yüce Rabbinin rızasını istemekten başka onun nezdinde hiçbir kimseye ait şükranla karşılanacak bir nimet yoktur. Ve o (buna kavuşarak) hoşnut olacaktır. 19-21﴿

Duhâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Duhâ, kuşluk vakti demektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-3

Kuşluk vaktine ve sükûna erdiğinde geceye yemin ederim ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. 1-3﴿