Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Beled Suresi
595
30 . Cüz

Meal 8-10

Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi; iki apaçık yolu (hayır ve şer yollarını) göstermedik mi? 8-10﴿

Meal 11

Fakat o, sarp yokuşa atılmadı. 11﴿

Meal 12

Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? 12﴿

Meal 13

O tutsak bir boynu çözmek(köle azat etmek) tir. 13﴿

Meal 14-16

Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi, yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. 14-16﴿

Meal 17-18

Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar Ahiret mutluluğuna erenlerdir. 17-18﴿

Meal 19

Âyetlerimizi inkar edenler ise; kötülüğe batmış kimselerdir. 19﴿

Meal 20

Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. 20﴿

Şems Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 15 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “eş-Şems”kelimesinden almıştır. Şems, güneş demektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Güneşe ve onun aydınlığına andolsun, 1﴿

Meal 2

Onu izlediğinde Ay'a andolsun, 2﴿

Meal 3

Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun, 3﴿

Meal 4

Onu bürüdüğünde geceye andolsun, 4﴿

Meal 5

Göğe ve onu bina edene andolsun, 5﴿

Meal 6

Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun, 6﴿

Meal 7-9

Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. 7-9﴿

Meal 10

Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. 10﴿

Meal 11

Semûd kavmi, azgınlığı sebebiyle yalanladı. 11﴿

Meal 12

Hani onların en bedbaht olanı (fesat çıkarmak için) ileri atılmıştı. 12﴿

Meal 13

Allah'ın Resülü de onlara şöyle demişti: "Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun." 13﴿

Meal 14

Fakat onlar, onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri, suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. 14﴿

Meal 15

Allah, bunun sonucundan çekinmez de! 15﴿
Leyl Suresi
596
30 . Cüz

Leyl Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 21 âyettir. Leyl, gece demektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

(Ortalığı) bürüdüğü zaman geceye andolsun, 1﴿

Meal 2

Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun, 2﴿

Meal 3

Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki, 3﴿

Meal 4

Şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir. 4﴿

Meal 5-7

Onun için kim (elinde bulunandan) verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. 5-7﴿

Meal 8-10

Fakat, kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) yalanlarsa biz de onu en zor olana kolayca iletiriz. 8-10﴿

Meal 11

Cehenneme yuvarlandığı zaman, malı ona fayda vermez. 11﴿

Meal 12

Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. 12﴿

Meal 13

Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. 13﴿

Meal 14

Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım. 14﴿

Meal 15-16

O ateşe, ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer. 15-16﴿

Meal 17-18

Temizlenmek için malını hayra veren en muttekî (Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan) kimse o ateşten uzak tutulacaktır. 17-18﴿

Meal 19-20

O, hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz.(Yaptığı iyiliği) Ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için (yapar). 19-20﴿

Meal 21

Elbette kendisi de hoşnut olacaktır. 21﴿

Duhâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Duhâ, kuşluk vakti demektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Kuşluk vaktine andolsun, 1﴿

Meal 2

Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki, 2﴿

Meal 3

Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. 3﴿