Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Bakara Suresi
1 . Cüz

Meal 38

Onlara şöyle dedik: "Oradan hepiniz inin! Benden size muhakkak bir rehber gelecektir." Kim benim gönderdiğim rehbere uyarsa artık onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. 38﴿

Meal 39

İnkâr eden ve âyetlerimizi yalan sayanlara gelince onlar cehennemliklerdir ve orada devamlı kalıcıdırlar. 39﴿

Meal 40

Ey İsrâiloğulları! Size verdiğim nimetimi hatırlayın, bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size vaad ettiklerimi vereyim. Asıl bana itaatsizlikten sakının. 40﴿

Meal 41

Elinizdekini (Tevrat) tasdik edici olarak indirdiğime (Kur’an) iman edin; sakın onu inkâr edenlerin ilki olmayın! Âyetlerimi az bir karşılığa satmayın. Yalnız benden korkun. 41﴿

Meal 42

Bilerek hakkı bâtıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin. 42﴿

Meal 43

Namazı kılın, zekâtı verin, rükû edenlerle beraber rükû edin. 43﴿

Meal 44

Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? 44﴿

Meal 45

Sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin. Şüphesiz bunlar, Allah’a huşû ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir. 45﴿

Meal 46

Onlar kesinlikle rablerine kavuşacaklarını ve O’na döneceklerini bilen kimselerdir. 46﴿

Meal 47

Ey İsrâiloğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi cümle âleme üstün kıldığımı hatırlayın. 47﴿

Meal 48

Öyle bir günden korkun ki, o gün kimse başkası için bir şey ödeyemez; hiç kimseden şefaat kabul olunmaz, hiçbir kimsenin yerine başkası kabul edilmez; onlara asla yardım da yapılmaz. 48﴿
Bakara Suresi
1 . Cüz

Meal 49

Hatırlayın ki sizi Firavun’un adamlarından kurtardık. Onlar size işkencenin en kötüsünü revâ görüyorlar, erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bu size reva görülenlerde rabbinizden büyük bir imtihan vardı. 49﴿

Meal 50

Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık, sizi kurtardık; Firavun’un adamlarını da gözünüzün önünde denizde boğduk. 50﴿

Meal 51

Mûsâ’ya kırk gece için söz vermiştik. Mûsâ gittikten sonra siz, haksızlık ederek buzağıyı (tanrı) edindiniz. 51﴿

Meal 52

Bundan sonra da (akıllanıp) şükredersiniz diye sizi affettik. 52﴿

Meal 53

Doğru yolu bulasınız diye Mûsâ’ya kitabı ve hak ile bâtılı ayıran hükümleri verdik. 53﴿

Meal 54

Mûsâ kavmine demişti ki: "Ey kavmim! Şüphesiz siz buzağıyı (tanrı) edinmekle kendinize zulmettiniz. Onun için yaratanınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün. Öyle yapmanız yaratıcınızın katında sizin için daha iyidir; böylece Allah tövbenizi kabul etmiş olur. Çünkü acıyıp tövbeleri kabul eden ancak O’dur". 54﴿

Meal 55

Bir zamanlar, "Ey Mûsâ! Allah’ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayız" demiştiniz de bakıp dururken hemen sizi yıldırım çarpmıştı. 55﴿

Meal 56

Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz. 56﴿

Meal 57

Ve sizi bulutlarla gölgeledik; size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik; "Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyin" (dedik). Gerçekte onlar bize değil, kendilerine kötülük ediyorlardı. 57﴿