Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Bakara Suresi
1 . Cüz

Bakara Suresi

Medine döneminde inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Adını, 67-73. âyetlerde yer alan “bakara (sığır)” kelimesinden alır. Sûre, İslâm hukukunun ana konularıyla ilgili pek çok hüküm içermektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Elif-lâm-mîm. 1﴿

Meal 2

Bu kitap, hiç şüphe yok, sakınanlar için bir rehberdir. 2﴿

Meal 3

(Onlar) gayba iman ederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar; 3﴿

Meal 4

Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler ve âhirete de onlar kesin olarak inanırlar. 4﴿

Meal 5

Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerinde olanlar ancak onlardır ve kurtuluşa erenler de yalnızca onlardır. 5﴿
Bakara Suresi
1 . Cüz

Meal 6

İnkâr edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, asla iman etmezler. 6﴿

Meal 7

Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir, gözlerinde de kalın bir perde bulunmaktadır ve onlar için büyük bir azap vardır. 7﴿

Meal 8

İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde "Allah’a ve âhiret gününe inandık" derler. 8﴿

Meal 9

Akıllarınca Allah’ı ve iman edenleri aldatmaya kalkışıyorlar; halbuki onlar farkında olmadan yalnızca kendilerini aldatmış oluyorlar. 9﴿

Meal 10

Kalplerinde bir bozukluk vardır, Allah da onlardaki bozukluğu arttırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır. 10﴿

Meal 11

. Onlara “Yeryüzünde düzeni bozmayınız” denildiğinde, “Hayır, biz yalnızca ıslah edenleriz” derler. 11﴿

Meal 12

Biline ki, gerçekten bozanlar onların ta kendileridir, ama farkında olmuyorlar. 12﴿

Meal 13

Onlara “Diğer insanlar gibi siz de iman ediniz” denildiğinde, “Akılsızların inandıkları gibi biz de inanalım mı?” derler. Biline ki, asıl akılsızlar onlardır, fakat bilmezler. 13﴿

Meal 14

İman edenlerle karşılaşınca "inandık" derler, şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise "Biz sizinleyiz, biz yalnızca alay etmekteyiz" derler. 14﴿

Meal 15

Asıl onlarla alay eden ve azıp saparak dolaşmalarına izin veren Allah’tır. 15﴿

Meal 16

Doğruya karşılık sapıklığı satın alanlar işte onlardır. Bu sebeple ticaretleri kâr etmemiş ve doğru yolu da bulamamışlardır. 16﴿