Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Asr Suresi
602
31 . Cüz

Meal 1

Asra yemin ederim ki, 1﴿

Meal 2

İnsan gerçekten ziyandadır. 2﴿

Meal 3

Ancak iman edip iyi dünya ve âhiret için yararı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır. 3﴿

Hümeze Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 9 âyettir. Hümeze, insanları arkadan çekiştiren,ayıplayan kimse demektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-2

Arkadan çekiştiren, ayıp kusur arayan, servet toplamış ve onu sayıp durmuş olan herkesin vay haline! 1-2﴿

Meal 3

O, malının kendisini sonsuzca yaşatacağını zanneder. 3﴿

Meal 4

Hayır! Andolsun ki o, hutameye atılacaktır. 4﴿

Meal 5

Nedir o hutame bilir misin? 5﴿

Meal 6

Allah’ın tutuşturulmuş ateşi! 6﴿

Meal 7-9

Uzatılmış direklere bağlı olarak içine hapsedildikleri, yükselip yürekleri saran ateş! 7-9﴿

Fîl Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, fillerle donanmış ordusuylaKâ’be’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin helâk edilişinden bahsettiği için bu adı almıştır
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Rabbin filin yanındakilere neyi nasıl yaptı görmedin mi? 1﴿

Meal 2

Onların planlarını boşa çıkarmadı mı? 2﴿

Meal 3-4

Onların üzerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar yağdıran sürü sürü kuşlar salmadı mı? 3-4﴿

Meal 5

Sonuçta Allah onları yenilip ezilmiş ekine çevirdi. 5﴿
Kureyş Suresi
603
31 . Cüz

Kureyş Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. Kureyş, Hz. Peygamberin mensup olduğukabilenin adıdır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-2

Kureyş’in güvenliğini, onların kış ve yaz yolculuklarında güvenliğini sağlamak için (Allah lutuflarda bulundu). 1-2﴿

Meal 3

Onlar da kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin rabbine kulluk etsinler. 3﴿

Meal 4

Onlar da kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin rabbine kulluk etsinler. 4﴿

Maûn Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 7 âyettir. Mâ’ûn, yardım ve zekât demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Gördün mü dini yalan sayanı? 1﴿

Meal 2

İşte odur yetimi itip kakan; 2﴿

Meal 3

Ve yoksula yedirmeyi özendirmeyen! 3﴿

Meal 4

Vay haline o namaz kılanların ki, 4﴿

Meal 5

Onlar namazlarının özünden uzaktırlar. 5﴿

Meal 6

Onlar halka gösteriş yaparlar. 6﴿

Meal 7

Hayra da engel olurlar. 7﴿

Kevser Suresi

Mekke döneminde inmiştir. Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir.3 âyettir. Kevser, çok hayır, bereket demektir. Cennette Hz. Peygambere mahsusbir havuzun da adıdır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik. 1﴿

Meal 2

Şimdi sen rabbin için namaz kıl ve kurban kes! 2﴿

Meal 3

Asıl sonu gelmeyecek olan, sana karşı nefret duyandır. 3﴿