Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Asr Suresi
602
31 . Cüz

Meal 1-3

Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. 1-3﴿

Hümeze Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 9 âyettir. Hümeze, insanları arkadan çekiştiren,ayıplayan kimse demektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-2

Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline! O ki, mal toplamış ve onu sayıp durmuştur. 1-2﴿

Meal 3

(O), malının kendisini ebedî kılacağını zanneder. 3﴿

Meal 4

Hayır! Andolsun ki o, Hutame'ye atılacaktır. 4﴿

Meal 5

Hutame'nin ne olduğunu bilir misin? 5﴿

Meal 6-7

Allah'ın, tutuşturulmuş, (yandıkça) tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkan ateşidir. 6-7﴿

Meal 8-9

Onlar (bu ateşin içinde) uzatılmış sütunlara bağlanmışlar ve o vaziyette o (ateş) üzerlerine kapatılmıştır. 8-9﴿

Fîl Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, fillerle donanmış ordusuylaKâ’be’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin helâk edilişinden bahsettiği için bu adı almıştır
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? 1﴿

Meal 2

Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? 2﴿

Meal 3

Onların üstüne sürü sürü kuşlar gönderdi. 3﴿

Meal 4

O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. 4﴿

Meal 5

Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi. 5﴿
Kureyş Suresi
603
31 . Cüz

Kureyş Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. Kureyş, Hz. Peygamberin mensup olduğukabilenin adıdır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-4

Kureyş'e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler. 1-4﴿

Maûn Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 7 âyettir. Mâ’ûn, yardım ve zekât demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Dini yalanlayanı gördün mü? 1﴿

Meal 2

İşte o, yetimi itip kakar; 2﴿

Meal 3

Yoksulu doyurmaya teşvik etmez; 3﴿

Meal 4-5

Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. 4-5﴿

Meal 6-7

Onlar gösteriş yapanlardır; hayra da mâni olurlar. 6-7﴿

Kevser Suresi

Mekke döneminde inmiştir. Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir.3 âyettir. Kevser, çok hayır, bereket demektir. Cennette Hz. Peygambere mahsusbir havuzun da adıdır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-3

(Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir. 1-3﴿