Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Asr Suresi
602
31 . Cüz

Meal 1-2

Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir. 1-2﴿

Meal 3

Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir). 3﴿

Hümeze Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 9 âyettir. Hümeze, insanları arkadan çekiştiren,ayıplayan kimse demektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-2

Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline! 1-2﴿

Meal 3

O, malının, kendisini ebedileştirdiğini sanır. 3﴿

Meal 4

Hayır! Andolsun ki o, Hutâme'ye atılacaktır. 4﴿

Meal 5

Hutame'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? 5﴿

Meal 6-7

O, Allah'ın, yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir. 6-7﴿

Meal 8-9

Şüphesiz uzatılmış direkler arasında (bağlı oldukları halde) ateş onların üzerine kapatılacaktır. 8-9﴿

Fîl Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, fillerle donanmış ordusuylaKâ’be’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin helâk edilişinden bahsettiği için bu adı almıştır
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? 1﴿

Meal 2

Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? 2﴿

Meal 3-5

Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi. 3-5﴿
Kureyş Suresi
603
31 . Cüz

Kureyş Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. Kureyş, Hz. Peygamberin mensup olduğukabilenin adıdır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-4

Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen'e) ve yazın (Şam'a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe'nin) Rabbine kulluk etsin. 1-4﴿

Maûn Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 7 âyettir. Mâ’ûn, yardım ve zekât demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! 1﴿

Meal 2-3

İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. 2-3﴿

Meal 4

Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, 4﴿

Meal 5

Onlar namazlarını ciddiye almazlar. 5﴿

Meal 6

Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. 6﴿

Meal 7

Ufacık bir yardıma bile engel olurlar. 7﴿

Kevser Suresi

Mekke döneminde inmiştir. Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir.3 âyettir. Kevser, çok hayır, bereket demektir. Cennette Hz. Peygambere mahsusbir havuzun da adıdır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Şüphesiz biz sana Kevseri verdik. 1﴿

Meal 2

O Halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes. 2﴿

Meal 3

Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik olanın ta kendisidir. 3﴿