Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
A'râf Suresi
163
9 . Cüz

Meal 96

O ülkelerin insanları inansalar ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Fakat yalanladılar; biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik. 96﴿

Meal 97

Yoksa o ülkenin halkı geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi idiler? 97﴿

Meal 98

Veya o ülke halkının güpegündüz eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelmeyeceği konusunda güvenceleri mi vardı? 98﴿

Meal 99

Allah’ın ansızın gelen azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah’ın azabından emin olamaz. 99﴿

Meal 100

(Eski) sahiplerinden sonra yeryüzüne vâris olanlara hâlâ şu gerçek belli olmadı mı! Biz dileseydik onları da günahlarından dolayı musibetlere uğratırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de onlar (gerçekleri) işitemezler. 100﴿

Meal 101

İşte o ülkeler! Onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişti. Fakat onlar önceden yalanladıkları gerçeklere iman edecek değillerdi. İşte kâfirlerin kalplerini Allah böyle mühürler. 101﴿

Meal 102

Onların çoğunda, sözünde durma diye bir şey bulamadık. Gerçek şu ki, onların çoğunu yoldan çıkmış bulduk. 102﴿

Meal 103

Sonra onların ardından Mûsâ’yı mûcizelerimizle Firavun ve yakın çevresine gönderdik; onlar ise mûcizeleri inkâr ettiler; ama gör işte fesatçıların sonu ne oldu! 103﴿

Meal 104

Mûsâ dedi ki: "Ey Firavun! Ben âlemlerin rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim." 104﴿
A'râf Suresi
164
9 . Cüz

Meal 105

"Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylememek benim üzerime borçtur. Size rabbinizden açık bir delil getirdim. Artık İsrâiloğulları’nı benimle birlikte serbest bırak." 105﴿

Meal 106

Firavun şöyle dedi: "Eğer bir mûcize getirdiysen ve gerçekten doğru söylüyorsan onu göster bakalım." 106﴿

Meal 107

Bunun üzerine Mûsâ asâsını yere attı. Bir de baktılar ki apaçık bir yılan! 107﴿

Meal 108

Ve elini (cebinden) çıkardı. Bir de ne görsünler, o da seyredenlerin gözleri önünde bembeyaz oluvermiş! 108﴿

Meal 109

Firavun’un kavminden ileri gelenler dediler ki: "Bu gerçekten çok bilgili bir sihirbazdır." 109﴿

Meal 110

"Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor." Firavun, "Peki ne buyurursunuz?" (dedi.) 110﴿

Meal 111

Dediler ki: "Onu da kardeşini de beklet; şehirlere toplayıcılar (memurlar) yolla." 111﴿

Meal 112

"Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler." 112﴿

Meal 113

Sihirbazlar Firavun’a geldiler; "Eğer üstün gelen biz olursak bize muhakkak bir ödül olmalıdır" dediler. 113﴿

Meal 114

O da "Tamam; ayrıca sizler mutlaka yakınlarımdan olacaksınız" dedi. 114﴿

Meal 115

Sihirbazlar dediler ki: "Ey Mûsâ! Sen mi atacaksın (değneğini), yoksa (ilk) atan biz mi olalım?" 115﴿

Meal 116

"Siz atın" dedi. Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler, içlerine korku saldılar ve böylece büyük bir büyü gösterdiler. 116﴿

Meal 117

Biz de Mûsâ’ya "Asânı at!" diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu, onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor! 117﴿

Meal 118

Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıklarının asılsız olduğu anlaşıldı. 118﴿

Meal 119

İşte Firavun ve kavmi orada yenildiler ve küçük düşüp yarıştan çekildiler. 119﴿

Meal 120

Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. 120﴿