Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
A'râf Suresi
164
9 . Cüz

Meal 105

"Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylememek benim üzerime borçtur. Size rabbinizden açık bir delil getirdim. Artık İsrâiloğulları’nı benimle birlikte serbest bırak." 105﴿

Meal 106

Firavun şöyle dedi: "Eğer bir mûcize getirdiysen ve gerçekten doğru söylüyorsan onu göster bakalım." 106﴿

Meal 107

Bunun üzerine Mûsâ asâsını yere attı. Bir de baktılar ki apaçık bir yılan! 107﴿

Meal 108

Ve elini (cebinden) çıkardı. Bir de ne görsünler, o da seyredenlerin gözleri önünde bembeyaz oluvermiş! 108﴿

Meal 109

Firavun’un kavminden ileri gelenler dediler ki: "Bu gerçekten çok bilgili bir sihirbazdır." 109﴿

Meal 110

"Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor." Firavun, "Peki ne buyurursunuz?" (dedi.) 110﴿

Meal 111

Dediler ki: "Onu da kardeşini de beklet; şehirlere toplayıcılar (memurlar) yolla." 111﴿

Meal 112

"Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler." 112﴿

Meal 113

Sihirbazlar Firavun’a geldiler; "Eğer üstün gelen biz olursak bize muhakkak bir ödül olmalıdır" dediler. 113﴿

Meal 114

O da "Tamam; ayrıca sizler mutlaka yakınlarımdan olacaksınız" dedi. 114﴿

Meal 115

Sihirbazlar dediler ki: "Ey Mûsâ! Sen mi atacaksın (değneğini), yoksa (ilk) atan biz mi olalım?" 115﴿

Meal 116

"Siz atın" dedi. Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler, içlerine korku saldılar ve böylece büyük bir büyü gösterdiler. 116﴿

Meal 117

Biz de Mûsâ’ya "Asânı at!" diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu, onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor! 117﴿

Meal 118

Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıklarının asılsız olduğu anlaşıldı. 118﴿

Meal 119

İşte Firavun ve kavmi orada yenildiler ve küçük düşüp yarıştan çekildiler. 119﴿

Meal 120

Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. 120﴿
A'râf Suresi
165
9 . Cüz

Meal 121-122

"Âlemlerin rabbine, Mûsâ ve Hârûn’un rabbine iman ettik" dediler. 121-122﴿

Meal 123

Firavun dedi ki: "Ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphe yok ki bu, halkını şehirden çıkarmak için orada kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz!" 123﴿

Meal 124

"Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra da hepinizi asacağım!" 124﴿

Meal 125

Onlar, "Biz de rabbimize dönmüş oluruz" dediler; 125﴿

Meal 126

"Sen, rabbimizin âyetleri bize geldiğinde onlara inandık diye, sırf bu yüzden bizden intikam alıyorsun. Ey rabbimiz! Bize sabırlar ver ve müslüman olarak canımızı al!" 126﴿

Meal 127

Firavun’un kavminden ileri gelenler dediler ki: "Seni ve tanrılarını bırakıp yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye mi Mûsâ’yı ve kavmini serbest bırakacaksın?" Firavun, "Biz onların oğullarını sürekli öldürüp kızlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onları ezecek üstünlükteyiz" dedi. 127﴿

Meal 128

Mûsâ kavmine dedi ki: "Allah’tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah’ındır. O, kullarından dilediğini oraya hâkim kılar; (güzel) sonuç, takvâ sahiplerinindir." 128﴿

Meal 129

Onlar da, "Sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi" dediler. Mûsâ, "Umulur ki rabbiniz düşmanınızı helâk eder ve nasıl hareket edeceğinizi görmesi için onların yerine sizi yeryüzüne hâkim kılar" dedi. 129﴿

Meal 130

Andolsun ki biz de Firavun’a uyanları, ders alsınlar diye kuraklık yılları ve ürün kıtlığı ile cezalandırdık. 130﴿