Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
A'lâ Suresi
592
30 . Cüz

Meal 1

Yüce rabbinin adını tenzih ederek an; 1﴿

Meal 2

Yaratıp uygun şekil veren; 2﴿

Meal 3

Ölçülü ve amaçlı yapan, yol gösteren; 3﴿

Meal 4-5

Yeşil bitkileri çıkartan, sonra onları kapkara bitki kalıntısı haline getiren (rabbinin). 4-5﴿

Meal 6-7

Sana okutacağız ve Allah dilemedikçe unutmayacaksın. O, açık olanı da bilir, gizli olanı da. 6-7﴿

Meal 8

Sana kolaylık ve huzurun yollarını açacağız. 8﴿

Meal 9

O halde öğüt ver; o mutlaka fayda sağlar. 9﴿

Meal 10

Allah’tan korkan öğüt alacaktır; 10﴿

Meal 11

Ebedî mutluluktan nasibi olmayan da ondan uzak durur. 11﴿

Meal 12

İşte en büyük ateşe girecek olan odur. 12﴿

Meal 13

Sonra orada ne ölür ne de yaşar. 13﴿

Meal 14-15

Doğrusu arınan ve rabbinin adını anıp namaz kılan kurtuluşa ermiştir. 14-15﴿

Meal 16

Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. 16﴿

Meal 17

Oysa âhiret daha hayırlı ve süreklidir. 17﴿

Meal 18-19

Bunlar önceki kitaplarda, İbrâhim ve Mûsâ’nın kitaplarında da vardır. 18-19﴿

Gâşiye Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 26 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Gâşiye”kelimesinden almıştır. Ğâşiye, kaplayıp bürüyen demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

O kıyametin haberi sana geldi mi? 1﴿

Meal 2

O gün kimi yüzleri zillet kaplamıştır. 2﴿

Meal 3

Bitkin ve yorgun. 3﴿

Meal 4

Kızgın bir ateşe girerler. 4﴿

Meal 5

Kendilerine kaynar su pınarından içirilir. 5﴿

Meal 6

Onlar için kuru, dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur. 6﴿

Meal 7

O da ne besler ne de açlığı giderir. 7﴿

Meal 8

O gün kimi yüzler de mutludur. 8﴿

Meal 9

Yaptıklarından dolayı hoşnut olmuşlardır. 9﴿

Meal 10

Yüksek bir bahçededirler. 10﴿

Meal 11

Orada boş söz işitmezler. 11﴿
Gâşiye Suresi
593
30 . Cüz

Meal 12

Orada akan bir pınar vardır. 12﴿

Meal 13-16

Orada yüksek tahtlar önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır. 13-16﴿

Meal 17-20

Peki insanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? 17-20﴿

Meal 21

Artık sen öğüt ver, çünkü sen ancak bir uyarıcısın. 21﴿

Meal 22

Onlara egemen bir zorba değilsin. 22﴿

Meal 23

Ancak kim yüz çevirir ve inkâr ederse, 23﴿

Meal 24

Allah onu en büyük azapla cezalandırır. 24﴿

Meal 25

Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. 25﴿

Meal 26

Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir. 26﴿

Fecr Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Fecr”kelimesinden almıştır. Fecr, tan yerinin ağarması vakti demektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Yemin olsun tan yerinin ağarmasına; 1﴿

Meal 2

On geceye; 2﴿

Meal 3

Çift olana ve tek olana; 3﴿

Meal 4

Geçip gitmekte olan geceye. 4﴿

Meal 5

Düşünen kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir? 5﴿

Meal 6

Görmedin mi, rabbin ne yaptı Âd kavmine; 6﴿

Meal 7-8

Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e; 7-8﴿

Meal 9

Vadide kayaları oyarak şehir yapan Semûd’a; 9﴿

Meal 10

Kazıklı Firavun’a? 10﴿

Meal 11

İşte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi. 11﴿

Meal 12

Oralarda durmadan fesat çıkardılar. 12﴿

Meal 13

Bu yüzden rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı. 13﴿

Meal 14

Çünkü rabbin her şeyi yakından izlemektedir. 14﴿