Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
A'lâ Suresi
592
30 . Cüz

Meal 1

Yüce Rabbinin adını tespih et. 1﴿

Meal 2

O, yaratıp şekillendiren, âhenk veren ve düzene koyandır. 2﴿

Meal 3

O, (her şeyi) ölçüyle yapıp yönlendirendir. 3﴿

Meal 4-5

O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çörçöpe çevirendir. 4-5﴿

Meal 6

Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. 6﴿

Meal 7

Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O, açık olanı da bilir, gizliyi de. 7﴿

Meal 8

Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. 8﴿

Meal 9

O halde, eğer öğüt fayda verirse, öğüt ver. 9﴿

Meal 10

Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. 10﴿

Meal 11-12

En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse (kâfir) ise, öğüt almaktan kaçınır. 11-12﴿

Meal 13

Sonra orada ne ölür (kurtulur), ne de (rahat bir hayat) yaşar. 13﴿

Meal 14-15

Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. 14-15﴿

Meal 16

Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. 16﴿

Meal 17

Oysa âhiret, daha hayırlı ve süreklidir. 17﴿

Meal 18-19

Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Mûsâ'nın sayfalarında da vardır. 18-19﴿

Gâşiye Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 26 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Gâşiye”kelimesinden almıştır. Ğâşiye, kaplayıp bürüyen demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi? 1﴿

Meal 2

O gün birtakım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir. 2﴿

Meal 3

Çalışmış, (boşa) yorulmuşlardır. 3﴿

Meal 4

Kızgın ateşe girerler. 4﴿

Meal 5

Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler. 5﴿

Meal 6

Onlara, acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur. 6﴿

Meal 7

O, ne besler ne de açlıktan kurtarır. 7﴿

Meal 8

O gün birtakım yüzler vardır ki, nimet içinde mutludurlar. 8﴿

Meal 9

Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar. 9﴿

Meal 10

Yüksek bir cennettedirler. 10﴿

Meal 11

Orada hiçbir boş söz işitmezler. 11﴿
Gâşiye Suresi
593
30 . Cüz

Meal 12

Orada akan bir kaynak vardır. 12﴿

Meal 13-16

Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır. 13-16﴿

Meal 17

Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır! 17﴿

Meal 18

Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir! 18﴿

Meal 19

Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir! 19﴿

Meal 20

Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır! 20﴿

Meal 21

Artık sen öğüt ver! Sen ancak bir öğüt vericisin. 21﴿

Meal 22

Sen, onlar üzerinde bir zorba değilsin. 22﴿

Meal 23-24

Ancak, kim yüz çevirir, inkâr ederse, Allah onu en büyük azaba uğratır. 23-24﴿

Meal 25

Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir. 25﴿

Meal 26

Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir. 26﴿

Fecr Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Fecr”kelimesinden almıştır. Fecr, tan yerinin ağarması vakti demektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Tan yerinin ağarmasına andolsun, 1﴿

Meal 2

On geceye andolsun, 2﴿

Meal 3

Çifte ve teke andolsun, 3﴿

Meal 4

Geçip giden geceye andolsun (ki, müşrikler azaba uğrayacaklardır). 4﴿

Meal 5

Şüphesiz bunlarda, akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır. 5﴿

Meal 6-10

(Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd'un kavmi) Ad'e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyan (Salih'in kavmi) Semûd'a, kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi? 6-10﴿

Meal 11-12

Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi. 11-12﴿

Meal 13

Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı. 13﴿

Meal 14

Şüphesiz Rabbin, gözetlemededir. 14﴿