Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Abese Suresi
586
30 . Cüz

Meal 34-36

İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. 34-36﴿

Meal 37

O gün her kişinin işi başından aşkındır. 37﴿

Meal 38

O gün birtakım yüzler ışık saçar; 38﴿

Meal 39

Güleçtir, müjde almıştır. 39﴿

Meal 40

Birtakım yüzler de o gün toza toprağa bürünmüş; 40﴿

Meal 41

Kapkara kesilmiştir. 41﴿

Meal 42

İşte bunlar inkârcılardır, günahkârlardır. 42﴿

Tekvîr Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “küvviret”fiilinin mastarından almıştır. Tekvîr, dürmek demektir. Sûrede başlıca, kıyamet, vahiy ve peygamberlik konuları ele alınmaktadır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Güneş dürülüp karardığında, 1﴿

Meal 2

Yıldızlar dökülüp söndüğünde; 2﴿

Meal 3

Dağlar sökülüp yürütüldüğünde; 3﴿

Meal 4

Doğuracak develer başı boş bırakıldığında; 4﴿

Meal 5

Yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde; 5﴿

Meal 6

Denizler kaynatıldığında; 6﴿

Meal 7

İnsanlar (amelleriyle) eşleştirilip (buna göre) şekillendirildiğinde; 7﴿

Meal 8-9

Diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda; 8-9﴿

Meal 10

Defterler ortaya serildiğinde; 10﴿

Meal 11

Gökyüzü sıyrılıp açıldığında; 11﴿

Meal 12

Cehennem ateşi harlatıldığında; 12﴿

Meal 13

Cennet yaklaştırıldığında; 13﴿

Meal 14

Kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. 14﴿

Meal 15-16

Hayır! Hayır! Yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara andolsun! 15-16﴿

Meal 17

Kararmakta olan geceye andolsun! 17﴿

Meal 18

Ağarmakta olan sabaha andolsun ki, 18﴿

Meal 19-20

O Kur’an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, bir elçinin sözüdür. 19-20﴿
Tekvîr Suresi
587
30 . Cüz

Meal 21

(Elçi) orada saygın ve güvenilirdir. 21﴿

Meal 22

Bu kadar beraber yaşadığınız kişi kesinlikle mecnun değildir. 22﴿

Meal 23

Andolsun ki onu (vahiy meleğini) apaçık ufukta görmüştür. 23﴿

Meal 24

O, gayba ait bilgileri sizden esirgemez. 24﴿

Meal 25

O, lânetlenmiş şeytanın sözü değildir. 25﴿

Meal 26

Öyleyse nereye gidiyorsunuz? 26﴿

Meal 27

O herkes için bir öğüttür; 27﴿

Meal 28

Özellikle sizden doğru yolda gitmek isteyenler için. 28﴿

Meal 29

Âlemlerin rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz! 29﴿

İnfitâr Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “infetarat”fiilinin mastarından almıştır. İnfitâr, yarılmak demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Gök yüzü yarıldığında; 1﴿

Meal 2

Yıldızlar dağılıp saçıldığında; 2﴿

Meal 3

Denizler yükselip birbirine katıldığında; 3﴿

Meal 4

Kabirlerin altı üstüne getirildiğinde; 4﴿

Meal 5

Her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını açıkça bilecektir. 5﴿

Meal 6

Ey insan! Yüce rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu? 6﴿

Meal 7

O rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi. 7﴿

Meal 8

Terkibini de dilediği gibi yaptı. 8﴿

Meal 9

Hayır! İnanacak yerde siz hâlâ dini yalan sayıyorsunuz. 9﴿

Meal 10-11

Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. 10-11﴿

Meal 12

Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. 12﴿

Meal 13

Buna göre kuşkusuz erdemliler cennette olacaklar; 13﴿

Meal 14

Kötüler ise kesinlikle cehenneme gireceklerdir. 14﴿

Meal 15

Ceza gününde oraya girerler; 15﴿

Meal 16

Ve oradan bir daha da ayrılamazlar. 16﴿

Meal 17

Ceza günü nedir bilir misin? 17﴿

Meal 18

Evet, ceza günü nedir bilir misin? 18﴿

Meal 19

O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah’a kalmıştır. 19﴿