Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Abese Suresi
586
30 . Cüz

Meal 34-36

İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. 34-36﴿

Meal 37-39

O gün, herkesin kendine yetip artacak bir derdi vardır. 37-39﴿

Meal 40-42

Yine o gün birtakım yüzleri de keder bürümüş, hüzünden kapkara kesilmiştir. İşte bunlar kâfirlerdir, günahkârlardır. 40-42﴿

Tekvîr Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “küvviret”fiilinin mastarından almıştır. Tekvîr, dürmek demektir. Sûrede başlıca, kıyamet, vahiy ve peygamberlik konuları ele alınmaktadır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Güneş katlanıp dürüldüğünde, 1﴿

Meal 2

Yıldızlar (kararıp) döküldüğünde, 2﴿

Meal 3

Dağlar (sallanıp) yürütüldüğünde, 3﴿

Meal 4

Gebe develer salıverildiğinde, 4﴿

Meal 5

Vahşî hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, 5﴿

Meal 6

Denizler kaynatıldığında, 6﴿

Meal 7

Ruhlar (bedenlerle) birleştirildiğinde, 7﴿

Meal 8-9

Diri diri toprağa gömülen kıza, hangi günah sebebiyle öldürüldüğü sorulduğunda, 8-9﴿

Meal 10

(Amellerin yazılı olduğu) defterler açıldığında, 10﴿

Meal 11

Gökyüzü sıyrılıp alındığında, 11﴿

Meal 12

Cehennem tutuşturulduğunda ve cennet yaklaştırıldığında, 12﴿

Meal 13

Cehennem tutuşturulduğunda ve cennet yaklaştırıldığında, 13﴿

Meal 14

Kişi neler getirdiğini öğrenmiş olacaktır. 14﴿

Meal 15

Hayır! Akıp giden, bir kaybolup bir etrafı aydınlatan yıldızlara andolsun, 15﴿

Meal 16

Hayır! Akıp giden, bir kaybolup bir etrafı aydınlatan yıldızlara andolsun, 16﴿

Meal 17

Kararmaya yüz tuttuğunda geceye andolsun, 17﴿

Meal 18

Ağarmaya başladığında sabaha andolsun ki, 18﴿

Meal 19

O (Kur'an), şüphesiz değerli, güçlü ve Arş'ın sahibi (Allah'ın) katında itibarlı bir elçinin (Cebrail'in) getirdiği sözdür. 19﴿

Meal 20

O (Kur'an), şüphesiz değerli, güçlü ve Arş'ın sahibi (Allah'ın) katında itibarlı bir elçinin (Cebrail'in) getirdiği sözdür. 20﴿
Tekvîr Suresi
587
30 . Cüz

Meal 21

O orada sayılan, güvenilen (bir elçi) dir. 21﴿

Meal 22

Arkadaşınız (Muhammed) de mecnun değildir. 22﴿

Meal 23

Andolsun ki, onu (Cebrail'i) apaçık ufukta görmüştür. 23﴿

Meal 24

O, gaybın bilgilerini (sizden) esirgemez. 24﴿

Meal 25

O lânetlenmiş şeytanın sözü de değildir. 25﴿

Meal 26

Hal böyle iken nereye gidiyorsunuz? 26﴿

Meal 27

O, herkes için, sizden doğru yolda gitmek isteyenler için bir öğüttür. 27﴿

Meal 28

O, herkes için, sizden doğru yolda gitmek isteyenler için bir öğüttür. 28﴿

Meal 29

Âlemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. 29﴿

İnfitâr Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “infetarat”fiilinin mastarından almıştır. İnfitâr, yarılmak demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-5

Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, insanoğlu (yapıp) gönderdiklerini ve (yapamayıp) geride bıraktıklarını bir bir anlar. 1-5﴿

Meal 6-8

Ey insan! Seni yaratıp seni düzgün ve dengeli kılan, seni istediği bir şekilde birleştiren, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir? 6-8﴿

Meal 9-12

Hayır! Bütün bunlara rağmen siz yine de dini yalanlıyorsunuz. Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır; onlar, yapmakta olduklarınızı bilir. 9-12﴿

Meal 13-16

İyiler muhakkak cennette, kötüler de cehennemdedirler. Ceza gününde oraya girerler. Onlar (kâfirler) oradan bir daha da ayrılmazlar. 13-16﴿

Meal 17-19

Ceza günü nedir bilir misin? Nedir acaba o ceza günü? O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah'a kalmıştır. 17-19﴿