Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Abese Suresi
586
30 . Cüz

Meal 33-37

Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. 33-37﴿

Meal 38

O gün birtakım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar, 38﴿

Meal 39

Gülerler, sevinirler. 39﴿

Meal 40

O gün nice yüzler de vardır ki, toz toprak içindedirler. 40﴿

Meal 41

Onları bir siyahlık bürür. 41﴿

Meal 42

İşte onlar, kâfirlerdir, günaha dalanlardır. 42﴿

Tekvîr Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “küvviret”fiilinin mastarından almıştır. Tekvîr, dürmek demektir. Sûrede başlıca, kıyamet, vahiy ve peygamberlik konuları ele alınmaktadır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Güneş, dürüldüğü zaman, 1﴿

Meal 2

Yıldızlar, bulanıp söndüğü zaman, 2﴿

Meal 3

Dağlar, yürütüldüğü zaman, 3﴿

Meal 4

Gebe develer salıverildiği zaman. 4﴿

Meal 5

Yaban hayatı yaşayan (irili ufaklı) tüm canlılar toplandığı zaman, 5﴿

Meal 6

Denizler kaynatıldığı zaman, 6﴿

Meal 7

Ruhlar (bedenlerle) eşleştirildiği zaman. 7﴿

Meal 8-9

Diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, 8-9﴿

Meal 10

Amel defterleri açıldığı zaman, 10﴿

Meal 11

Gökyüzü (yerinden) sıyrılıp koparıldığı zaman, 11﴿

Meal 12

Cehennem alevlendirildiği zaman, 12﴿

Meal 13

Cennet yaklaştırıldığı zaman, 13﴿

Meal 14

Herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir. 14﴿

Meal 15-16

Andolsun, bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara, 15-16﴿

Meal 17

Andolsun, yöneldiği zaman geceye, 17﴿

Meal 18

Andolsun, aydınlandığı zaman sabaha ki, 18﴿

Meal 19-21

bu meal diğer sayfada verilmiştir. 19-21﴿
Tekvîr Suresi
587
30 . Cüz

Meal 19-21

O (Kur'an), şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada (meleklerce) itaat edilen, güvenilir bir elçinin (Cebrail'in) getirdiği sözdür. 19-21﴿

Meal 22

(Ey Kureyşliler!) Sizin arkadaşınız (Muhammed) bir deli değildir. 22﴿

Meal 23

Andolsun o, Cebrâil'i apaçık ufukta gördü. 23﴿

Meal 24

O, gayb hakkında cimri değildir. 24﴿

Meal 25

Kur'an, kovulmuş şeytanın sözü değildir. 25﴿

Meal 26

(Hal böyle iken) nereye gidiyorsunuz? 26﴿

Meal 27-28

O, âlemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için, ancak bir öğüttür. 27-28﴿

Meal 29

Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. 29﴿

İnfitâr Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “infetarat”fiilinin mastarından almıştır. İnfitâr, yarılmak demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Gök yarıldığı zaman, 1﴿

Meal 2

Yıldızlar saçıldığı zaman, 2﴿

Meal 3

Denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, 3﴿

Meal 4

Kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, 4﴿

Meal 5

Herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. 5﴿

Meal 6-8

Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? 6-8﴿

Meal 9

Hayır, hayır! Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. 9﴿

Meal 10-11

Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. 10-11﴿

Meal 12

Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. 12﴿

Meal 13

Şüphesiz, iyiler Naîm cennetindedirler. 13﴿

Meal 14

Şüphesiz, günahkârlar da cehennemdedirler. 14﴿

Meal 15

Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. 15﴿

Meal 16

Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. 16﴿

Meal 17

Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? 17﴿

Meal 18

Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? 18﴿

Meal 19

O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk, yalnız Allah'ındır. 19﴿