Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Abese Suresi
585
30 . Cüz

Abese Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 42 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “abese” fiilindenalmıştır. “Abese”, “yüzünü ekşitti” demektir. Sûrede başlıca, itikat, peygamberlik,Allah’ın kudreti ve kıyamet hâlleri konu edilmektedir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Suratını astı, yüzünü çevirdi. 1﴿

Meal 2

Çünkü ona gözü görmeyen biri gelmişti. 2﴿

Meal 3

Sen nereden bileceksin, belki o arınacaktı. 3﴿

Meal 4

Yahut o öğüt alacak da öğüt kendisine fayda verecekti. 4﴿

Meal 5-6

Sen ise kendini her şeye yeterli görenle ilgileniyorsun. 5-6﴿

Meal 7

Onun arınmamasından sen sorumlu değilsin! 7﴿

Meal 8-10

Ama gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana gelenle ilgilenmiyorsun! 8-10﴿

Meal 11

Hayır! Şüphesiz bu âyetler birer öğüttür. 11﴿

Meal 12

Dileyen ondan öğüt alır. 12﴿

Meal 13

O, mukaddes sayfalardadır; 13﴿

Meal 14

Yüce makamlara kaldırılmış, tertemiz sayfalarda. 14﴿

Meal 15-16

Seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde. 15-16﴿

Meal 17

Kahrolası o insan! Ne kadar da inkârcı! 17﴿

Meal 18

(Bir düşünse) Allah onu neden yarattı? 18﴿

Meal 19

Bir spermden yarattı da ona şekil verdi. 19﴿

Meal 20

Sonra ona yolu kolaylaştırdı. 20﴿

Meal 21

Nihayet onun canını aldı ve kabre koydu. 21﴿

Meal 22

Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltecek. 22﴿

Meal 23

Hayır! İnsan, Allah’ın emrettiğini yapmadı. 23﴿

Meal 24

İnsan yediğine bir bakıp düşünsün! 24﴿

Meal 25

Biz bolca su indirdik. 25﴿

Meal 26

Sonra toprağı uygun şekilde yardık. 26﴿

Meal 27

Oradan ekinler bitirdik. 27﴿

Meal 28

Üzüm bağları, sebzeler; 28﴿

Meal 29

Zeytin ve hurma ağaçları; 29﴿

Meal 30

Gür ağaçlı bahçeler; 30﴿

Meal 31

Meyveler ve çayırlar; 31﴿

Meal 32

Sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. 32﴿

Meal 33

Kulakları sağır eden o ses geldiğinde, 33﴿
Abese Suresi
586
30 . Cüz

Meal 34-36

İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. 34-36﴿

Meal 37

O gün her kişinin işi başından aşkındır. 37﴿

Meal 38

O gün birtakım yüzler ışık saçar; 38﴿

Meal 39

Güleçtir, müjde almıştır. 39﴿

Meal 40

Birtakım yüzler de o gün toza toprağa bürünmüş; 40﴿

Meal 41

Kapkara kesilmiştir. 41﴿

Meal 42

İşte bunlar inkârcılardır, günahkârlardır. 42﴿

Tekvîr Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “küvviret”fiilinin mastarından almıştır. Tekvîr, dürmek demektir. Sûrede başlıca, kıyamet, vahiy ve peygamberlik konuları ele alınmaktadır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Güneş dürülüp karardığında, 1﴿

Meal 2

Yıldızlar dökülüp söndüğünde; 2﴿

Meal 3

Dağlar sökülüp yürütüldüğünde; 3﴿

Meal 4

Doğuracak develer başı boş bırakıldığında; 4﴿

Meal 5

Yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde; 5﴿

Meal 6

Denizler kaynatıldığında; 6﴿

Meal 7

İnsanlar (amelleriyle) eşleştirilip (buna göre) şekillendirildiğinde; 7﴿

Meal 8-9

Diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda; 8-9﴿

Meal 10

Defterler ortaya serildiğinde; 10﴿

Meal 11

Gökyüzü sıyrılıp açıldığında; 11﴿

Meal 12

Cehennem ateşi harlatıldığında; 12﴿

Meal 13

Cennet yaklaştırıldığında; 13﴿

Meal 14

Kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. 14﴿

Meal 15-16

Hayır! Hayır! Yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara andolsun! 15-16﴿

Meal 17

Kararmakta olan geceye andolsun! 17﴿

Meal 18

Ağarmakta olan sabaha andolsun ki, 18﴿

Meal 19-20

O Kur’an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, bir elçinin sözüdür. 19-20﴿