Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Abese Suresi
585
30 . Cüz

Abese Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 42 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “abese” fiilindenalmıştır. “Abese”, “yüzünü ekşitti” demektir. Sûrede başlıca, itikat, peygamberlik,Allah’ın kudreti ve kıyamet hâlleri konu edilmektedir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-4

(Peygamber), âmânın kendisine gelmesinden ötürü yüzünü ekşitti ve çevirdi. (Resûlüm! onun halini) sana kim bildirdi! Belki o temizlenecek, yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda verecek. 1-4﴿

Meal 5-7

Kendini (sana) muhtaç görmeyene gelince, sen ona yöneliyorsun. Oysa ki onun temizlenip arınmasından sen sorumlu değilsin. 5-7﴿

Meal 8-10

Fakat koşarak ve (Allah'tan) korkarak sana gelenle de ilgilenmiyorsun. 8-10﴿

Meal 11-16

Hayır! Şüphesiz bunlar (âyetler), değerli ve güvenilir kâtiplerin elleriyle (yazılıp) tertemiz kılınmış, yüce makamlara kaldırılmış mukaddes sahifelerde (yazılı) bir öğüttür; dileyen ondan (Kur'an'dan) öğüt alır. 11-16﴿

Meal 17

Kahrolası insan! Ne inkârcıdır! 17﴿

Meal 18

Allah onu neden yarattı? 18﴿

Meal 19

Bir nutfeden (spermadan) yarattı da ona şekil verdi. 19﴿

Meal 20

Sonra ona yolu kolaylaştırdı. 20﴿

Meal 21

Sonra onun canını aldı ve kabre soktu. 21﴿

Meal 22

Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltir. 22﴿

Meal 23

Hayır! (İnsan) Allah'ın emrettiğini yapmadı. 23﴿

Meal 24

İnsan, yediğine bir baksın! 24﴿

Meal 25-32

Şöyle ki: Yağmurlar yağdırdık. Sonra toprağı göz göz yardık da oradan ekinler, üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. (Bütün bunlar) sizi ve hayvanlarınızı yararlandırmak içindir. 25-32﴿

Meal 33

Kulakları sağır eden o ses geldiğinde, 33﴿
Abese Suresi
586
30 . Cüz

Meal 34-36

İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. 34-36﴿

Meal 37-39

O gün, herkesin kendine yetip artacak bir derdi vardır. 37-39﴿

Meal 40-42

Yine o gün birtakım yüzleri de keder bürümüş, hüzünden kapkara kesilmiştir. İşte bunlar kâfirlerdir, günahkârlardır. 40-42﴿

Tekvîr Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “küvviret”fiilinin mastarından almıştır. Tekvîr, dürmek demektir. Sûrede başlıca, kıyamet, vahiy ve peygamberlik konuları ele alınmaktadır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Güneş katlanıp dürüldüğünde, 1﴿

Meal 2

Yıldızlar (kararıp) döküldüğünde, 2﴿

Meal 3

Dağlar (sallanıp) yürütüldüğünde, 3﴿

Meal 4

Gebe develer salıverildiğinde, 4﴿

Meal 5

Vahşî hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, 5﴿

Meal 6

Denizler kaynatıldığında, 6﴿

Meal 7

Ruhlar (bedenlerle) birleştirildiğinde, 7﴿

Meal 8-9

Diri diri toprağa gömülen kıza, hangi günah sebebiyle öldürüldüğü sorulduğunda, 8-9﴿

Meal 10

(Amellerin yazılı olduğu) defterler açıldığında, 10﴿

Meal 11

Gökyüzü sıyrılıp alındığında, 11﴿

Meal 12

Cehennem tutuşturulduğunda ve cennet yaklaştırıldığında, 12﴿

Meal 13

Cehennem tutuşturulduğunda ve cennet yaklaştırıldığında, 13﴿

Meal 14

Kişi neler getirdiğini öğrenmiş olacaktır. 14﴿

Meal 15

Hayır! Akıp giden, bir kaybolup bir etrafı aydınlatan yıldızlara andolsun, 15﴿

Meal 16

Hayır! Akıp giden, bir kaybolup bir etrafı aydınlatan yıldızlara andolsun, 16﴿

Meal 17

Kararmaya yüz tuttuğunda geceye andolsun, 17﴿

Meal 18

Ağarmaya başladığında sabaha andolsun ki, 18﴿

Meal 19

O (Kur'an), şüphesiz değerli, güçlü ve Arş'ın sahibi (Allah'ın) katında itibarlı bir elçinin (Cebrail'in) getirdiği sözdür. 19﴿

Meal 20

O (Kur'an), şüphesiz değerli, güçlü ve Arş'ın sahibi (Allah'ın) katında itibarlı bir elçinin (Cebrail'in) getirdiği sözdür. 20﴿