Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Abese Suresi
585
30 . Cüz

Abese Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 42 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “abese” fiilindenalmıştır. “Abese”, “yüzünü ekşitti” demektir. Sûrede başlıca, itikat, peygamberlik,Allah’ın kudreti ve kıyamet hâlleri konu edilmektedir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-2

Kendisine o âmâ geldi diye Peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. 1-2﴿

Meal 3

(Ey Muhammed!) Ne bilirsin, belki de o arınacak, 3﴿

Meal 4

Yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. 4﴿

Meal 5

Kendini muhtaç hissetmeyene gelince; 5﴿

Meal 6

Sen, ona yöneliyorsun. 6﴿

Meal 7

(İstemiyorsa) onun arınmamasından sana ne! 7﴿

Meal 8-10

Allah'a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp, ona aldırmıyorsun. 8-10﴿

Meal 11

Hayır, böyle yapma! Çünkü bu (Kur'an) bir öğüttür. 11﴿

Meal 12

Dileyen ondan öğüt alır. 12﴿

Meal 13-16

O, şerefli ve sâdık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir. 13-16﴿

Meal 17

Kahrolası (inkarcı) insan! Ne nankördür o! 17﴿

Meal 18

Allah onu hangi şeyden yarattı? 18﴿

Meal 19

Az bir sudan (meniden). Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi. 19﴿

Meal 20

Sonra ona yolu kolaylaştırdı. 20﴿

Meal 21

Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. 21﴿

Meal 22

Sonra, dilediği vakit onu diriltir. 22﴿

Meal 23

Hayır hayır o, Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. (İman etmedi.) 23﴿

Meal 24

Herşeyden önce insan, yediği yemeğine bir baksın! 24﴿

Meal 25

Gerçekten biz, yağmuru bol bol yağdırdık. 25﴿

Meal 26

Sonra toprağı, iyiden iyiye yardık! 26﴿

Meal 27-32

Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. 27-32﴿

Meal 33-37

bu meal diğer sayfada verilmiştir. 33-37﴿
Abese Suresi
586
30 . Cüz

Meal 33-37

Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. 33-37﴿

Meal 38

O gün birtakım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar, 38﴿

Meal 39

Gülerler, sevinirler. 39﴿

Meal 40

O gün nice yüzler de vardır ki, toz toprak içindedirler. 40﴿

Meal 41

Onları bir siyahlık bürür. 41﴿

Meal 42

İşte onlar, kâfirlerdir, günaha dalanlardır. 42﴿

Tekvîr Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “küvviret”fiilinin mastarından almıştır. Tekvîr, dürmek demektir. Sûrede başlıca, kıyamet, vahiy ve peygamberlik konuları ele alınmaktadır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Güneş, dürüldüğü zaman, 1﴿

Meal 2

Yıldızlar, bulanıp söndüğü zaman, 2﴿

Meal 3

Dağlar, yürütüldüğü zaman, 3﴿

Meal 4

Gebe develer salıverildiği zaman. 4﴿

Meal 5

Yaban hayatı yaşayan (irili ufaklı) tüm canlılar toplandığı zaman, 5﴿

Meal 6

Denizler kaynatıldığı zaman, 6﴿

Meal 7

Ruhlar (bedenlerle) eşleştirildiği zaman. 7﴿

Meal 8-9

Diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, 8-9﴿

Meal 10

Amel defterleri açıldığı zaman, 10﴿

Meal 11

Gökyüzü (yerinden) sıyrılıp koparıldığı zaman, 11﴿

Meal 12

Cehennem alevlendirildiği zaman, 12﴿

Meal 13

Cennet yaklaştırıldığı zaman, 13﴿

Meal 14

Herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir. 14﴿

Meal 15-16

Andolsun, bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara, 15-16﴿

Meal 17

Andolsun, yöneldiği zaman geceye, 17﴿

Meal 18

Andolsun, aydınlandığı zaman sabaha ki, 18﴿

Meal 19-21

bu meal diğer sayfada verilmiştir. 19-21﴿