Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Burûc Suresi
591
30 . Cüz

Meal 12

Şüphesiz, Rabbinin yakalaması çok çetindir. 12﴿

A'lâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 13

Şüphesiz O, başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar. 13﴿

A'lâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 14

O, çok bağışlayandır, çok sevendir. 14﴿

A'lâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 15

Arş'ın sahibidir, şanı yüce olandır. 15﴿

A'lâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 16

Dilediğini mutlaka yapandır. 16﴿

A'lâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 17-18

Orduların, Firavun ve Semûd'un haberi sana geldi mi? 17-18﴿

A'lâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

A'lâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 19

Hayır, inkar edenler, hâlâ yalanlamaktadırlar. 19﴿

A'lâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 20

Oysa Allah, onları arkalarından kuşatmıştır. 20﴿

A'lâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 21

Hayır o (yalanlamakta oldukları kitap) şanı yüce bir Kur'an'dır. 21﴿

A'lâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 22

O korunmuş bir levhada (Levh-i Mahfuz'da)dır. 22﴿

A'lâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Târık Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 17 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “et-Târık”kelimesinden almıştır. Târık, şiddetle çarpan, vuran, gece gelen şey demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Göğe ve târıka andolsun. 1﴿

A'lâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 2

Târıkın ne olduğunu sen ne bileceksin? 2﴿

A'lâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 3

O, (ışığıyla karanlığı) delen yıldızdır. 3﴿

A'lâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 4

Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde koruyucu bulunmasın. 4﴿

A'lâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 5

Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. 5﴿

A'lâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 6

Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. 6﴿

A'lâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 7

Bu su, bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar. 7﴿

A'lâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 8

Şüphesiz Allah'ın onu, öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. 8﴿

A'lâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 9

Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla! 9﴿

A'lâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 10

(O gün) artık insan için ne bir kuvvet vardır, ne de bir yardımcı. 10﴿

A'lâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 11

Yağmurlu göğe andolsun, 11﴿

A'lâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 12

Yarık yarık çatlamış yere andolsun. 12﴿

A'lâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 13

Şüphesiz o Kur'an, hak ile bâtılı ayırd eden bir sözdür. 13﴿

A'lâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 14

O, boş bir söz değildir. 14﴿

A'lâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 15

Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar, 15﴿

A'lâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 16

Ben de bir tuzak kurarım. 16﴿

A'lâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 17

Artık sen inkârcılara mühlet ver; onlara biraz zaman tanı! 17﴿

A'lâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
الجزء ۳۰
٥۹۱
سُورَةُ الْبُرُوجِ
اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَد۪يدٌۜ
١٢
اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُع۪يدُۚ
١٣
وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُۙ
١٤
ذُو الْعَرْشِ الْمَج۪يدُۙ
١٥
فَعَّالٌ لِمَا يُر۪يدُۜ
١٦
هَلْ اَتٰيكَ حَد۪يثُ الْجُنُودِۙ
١٧
فِرْعَوْنَ وَثَمُودَۜ
١٨
بَلِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي تَكْذ۪يبٍۙ
١٩
وَاللّٰهُ مِنْ وَرَٓائِهِمْ مُح۪يطٌۚ
٢٠
بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَج۪يدٌۙ
٢١
ف۪ي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ
٢٢
سُورَةُ الطَّارِقِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
وَالسَّمَٓاءِ وَالطَّارِقِۙ
١
وَمَٓا اَدْرٰيكَ مَا الطَّارِقُۙ
٢
اَلنَّجْمُ الثَّاقِبُۙ
٣
اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌۜ
٤
فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَۜ
٥
خُلِقَ مِنْ مَٓاءٍ دَافِقٍۙ
٦
يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَٓائِبِۜ
٧
اِنَّهُ عَلٰى رَجْعِه۪ لَقَادِرٌۜ
٨
يَوْمَ تُبْلَى السَّرَٓائِرُۙ
٩
فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍۜ
١٠
وَالسَّمَٓاءِ ذَاتِ الرَّجْعِۙ
١١
وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِۙ
١٢
اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌۙ
١٣
وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِۜ
١٤
اِنَّهُمْ يَك۪يدُونَ كَيْداًۙ
١٥
وَاَك۪يدُ كَيْداًۚ
١٦
فَمَهِّلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً
١٧