Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.

1 .Sayfa Ayet ve Meali

Fâtiha Suresi
1 . Cüz

Fâtiha Suresi

Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “başlangıç” anlamına “Fâtiha” adını almıştır. Sûrenin ayrıca, “Ümmü’1-Kitab” (Kitab’ın özü) “es-Seb’ul-Mesânî” (Tekrarlanan yedi âyet) , “el-Esâs”,“el-Vâfiye”, “el-Kâfiye”, “el-Kenz”, “eş-Şifâ”, “eş-Şükr” ve “es-Salât” gibi başka adları da vardır. Kur’an’ın içerdiği esaslar öz olarak Fâtiha’da vardır. Zira övgü ve yüceltilmeye lâyık bir tek Allah’ın varlığı, onun hâkimiyeti, tek mabut oluşu, kulluğun ancak O’na yapılıp O’ndan yardım isteneceği, bu sûrede özlü bir şekilde ifade edilir. Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

1 . Ayet

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
١

1 . Meal

Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla. 1﴿

2 . Ayet

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْـعَالَم۪ينَۙ
٢

2 . Meal

Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. 2﴿

3 . Ayet

اَلرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِۙ
٣

3 . Meal

O, rahmândır ve rahîmdir. 3﴿

4 . Ayet

مَالِكِ يَوْمِ الدّ۪ينِۜ
٤

4 . Meal

Ceza gününün mâlikidir. 4﴿

5 . Ayet

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَع۪ينُۜ
٥

5 . Meal

(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. 5﴿

6 . Ayet

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَق۪يمَۙ
٦

6 . Meal

Bize doğru yolu göster. 6﴿

7 . Ayet

صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْۙ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّٓالّ۪ينَ
٧

7 . Meal

Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Âmin. 7﴿